Album

Chi nhánh miền Trung

 Từ năm 1991, Công ty TNHH Tai Shan Gases bắt đầu hoạt động chi nhánh tại khu vực miền Trung Đài Loan. Năm 2006, chúng tôi xây dựng trạm bơm lại ở miền Trung Đài Loan, tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Phạm vi kinh doanh của 『Tai Shan』 bao gồm kinh doanh khí công nghiệp và các dịch vụ liên quan như Argon lỏng, Nitơ lỏng và Oxy lỏng, khí nén phân phối bằng xi lanh, xi lanh khí lỏng và chất lỏng số lượng lớn, đặc biệt là Argon lỏng và cài đặt thiết bị tại chỗ