Sản phẩm & Dịch vụ

Cung cấp chất lỏng số lượng lớn

Argon lỏng là sản phẩm chính của chúng tôi, được vận chuyển bằng container ISO và dịch vụ thiết kế, xây dựng, lắp đặt, kinh doanh và quản lý của hệ thống cung cấp khí cũng được cung cấp.

Argon lỏng, được làm lạnh, -189°C, dùng trong công nghiệp, Nitơ lỏng, được làm lạnh, -196°C, dùng trong công nghiệp, oxy lỏng, được làm lạnh, -183°C, dùng trong công nghiệp

  • Argon lỏng(LAr)
  • Nitơ lỏng(LN2)
  • Oxy lỏng(LO2)
  • Carbon dioxide lỏng(LCO2)