Album

Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thái Nguyên

Công ty TNHH Thái Nguyên & Công ty TNHH Khí Tai Shan (VN) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được thành lập vào năm 1999. Phạm vi kinh doanh của 『Thái Nguyên』 bao gồm kinh doanh khí công nghiệp và các dịch vụ liên quan, như Argon lỏng, Nitơ lỏng, Oxy lỏng, khí nén phân phối với xi lanh, xi lanh khí lỏng và chất lỏng số lượng lớn đặc biệt là Argon lỏng được phân phối với container ISO, đồng thời cài đặt thiết bị tại chỗ. Từ năm 2008, nó đã trở thành một trung tâm bảo trì cho các container ISO và các thiết bị tương tự. 『Thái Nguyên』 đã và đang hỗ trợ cho các tập đoàn Đài Loan trong một thập kỷ qua.