Sản phẩm & Dịch vụ

Khí nén công nghiệp

  • Argon(Ar)
  • Nitrogen(N2)
  • Oxygen(O2)
  • Acetylene(C2H2)
  • Carbon Dioxide(CO2)
  • Helium(He)
  • Hydrogen(H2)