Tai Shan Gases Co., Ltd.-Trụ Sở Chính Đài Bắc Tai Shan Gases Co., Ltd.-Ho Chi Minh Branch- Thai Nguyen Co., Ltd Tai Shan Gases Co., Ltd.-Tai Yuan Gases Corporation

Cung cấp chất lỏng số lượng lớn

Cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, lắp đặt và quản lý cho các hệ thống cung cấp khí đốt để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau

Thông tin thêm

Sản phẩm & Dịch vụ

Đối với người sử dụng gas có yêu cầu di động thấp và / hoặc nhu cầu thấp, bình gas chắc chắn là một phương pháp cung cấp khí rất thực tế có thể đáp ứng các yêu cầu quy trình sản xuất khác nhau.

Thông tin thêm

Khí đặc biệt

Cung cấp nhiều loại hỗn hợp khí đặc biệt và khí cắt laser, không khí cấp 0, khí tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, độ tinh khiết cao khác

Thông tin thêm

Cung cấp dịch vụ chất lượng trên tinh thần trung thành

Tai Shan Gases Co., Ltd là nhà cung cấp argon lỏng chuyên nghiệp trong thị trường chất lỏng với số lượng lớn. chuyên gia phân phối tất cả các loại bình ga và cung cấp các dịch vụ thiết kế, xây dựng, lắp đặt, kinh doanh và quản lý của hệ thống cung cấp khí

Thông tin thêm